Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Splošne in ostale pogoje poslovanja kot upravitelj določa Spletna trgovina Helajt, ki blago in storitve partnerjev – ponudnikov v Spletni trgovini Helajt prodaja v svojem imenu in za svoj račun. Spletna trgovina Helajt, TC STUDIO,  Tilen Cvetko s.p. odgovarja za objavljene vsebine in izvedbo naročil skladno z objavljenimi pogoji. Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke posredovane ob registraciji in oddaji naročila. Kupec z registracijo potrjuje, da sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.
TC STUDIO,  Tilen Cvetko s.p.in fizične osebe medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov.
V primerih, ko naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu. Za največje zadovoljstvo naših kupcev skrbimo predvsem s:

  • skrbnim in ažurnim vnosom točnih informacij o naši ponudbi
  • skrbjo za tehnično in pravno varnost naših obiskovalcev in kupcev
  • posebnim posluhom za potrebe naših kupcev in prizadevanjem za reševanje težav, nesporazumov in zapletov
  • razpoložljivostjo za dodatna pojasnila ter pomoč tako pred nakupom, med nakupom in v času po nakupu.


ČE JE GRE KAJ NAROBE

Kljub vsemu trudu in dobri volji, včasih ne gre vse čisto tako, kot pričakujemo. Mogoče je prišlo do napake, nesporazuma, … (ja, še vedno smo ljudje, ne samo spletni strežniki!). Potrebujete pomoč ali nasvet? Med delovnim časom nas lahko dobite preko e-naslova trgovina@helite.si.
Vsa sporočila in gradiva, ki jih boste posredovali po elektronski pošti na splošni elektronski naslov trgovina@helite.si, bomo vključno z vsemi podatki, vprašanji, komentarji, predlogi in podobnimi stvarmi obravnavali kot nezaupne in nelastniške informacije.


REGISTRIRANI UPORABNIKI – ČLANI

Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi osebno ali kot predstavnik podjetja ali organizacije. Geslo je tajno in znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti verodostojne podatke ter varovanje podatkov, tako da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

KOMERCIALNI POGOJI
Objavljene cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila. Vse cene veljajo za en (1) kos v kolikor ni drugače navedeno.
Naročila lahko dostavimo na vaš naslov ali na drug naslov po vaši izbiri. Več o pogojih in rokih dostave tukaj.
Vse cene v trgovini so navedene v EUR € (euro) in vsi posli bodo tudi opravljeni v omenjeni valuti.
Plačila blaga se izvajajo pod pogoji, ki jih nudi obrazec za nakup v spletni trgovini. Blago lahko plačamo “po predračunu” ali po povzetju.

POPUSTI
Na naših spletnih straneh so občasno objavljena gesla, ki prinašajo določene popuste.

  • Popusti so lahko izraženi v procentih, določenih zneskih ali kot brezplačni artikli.
  • Popusti veljajo le ob pravilni uporabi ter na način, ki je objavljen na naših spletnih straneh.
  • Popusti se nikoli ne seštevajo, ker so vedno vezani samo na eno naročilo.


ODSTOP OD POGODBE

Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico, da v štirinajstih dneh na naslov trgovina@helite.si sporočijo, da odstopajo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Vrnitev prejetega naročila na naš naslov v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. V primeru, ko kupec odstopi od pogodbe s sporočilom na trgovina@helite.si, mora prejeto blago na naš naslov vrniti v tridesetih dneh po sporočilu. V kolikor kupec izdelek začne uporabljati, pa si premisli, izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Tudi sicer mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.
Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost ter v primerih, ko nakup ni izveden na osnovi pogodbe, sklenjene na daljavo, določila prejšnjega odstavka ne veljajo. Morebitne zahtevke za vračilo blaga bomo v teh in podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine.


POMEMBNO!
Pravica do preklica naročila personaliziranih izdelkov ter tiskovin je izključena, saj se izdelki  izdelajo po navodilih naročnika in so prirejeni njegovim osebnim potrebam.
Naročene personalizirane izdelke lahko zavrnete samo v primeru slabe tehnične izvedbe in sicer najpozneje v roku 15 dni od prejema.
Kasnejše uveljavljanje očitnih napak je izključeno. Skrite napake je potrebno treba uveljavljati nemudoma po odkritju oziroma najkasneje v zakonskem roku šestih mesecev.
V primeru upravičene reklamacije ima podjetje TC STUDIO,  Tilen Cvetko s.p., najprej pravico do nadomestne dobave. Kadar nadomestna dobava ni mogoča ali pa ne uspe, ima naročnik pravico zahtevati razveljavitev pogodbe in pravico do vračila denarja. Pri odstopu od pogodbe je naročnik dolžan vrniti vso blago. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Denar se nakaže stranki na transakcijski račun. Stroške vračila blaga nosi naročnik sam.
Za ostala jamstva se ravna po trgovskih določilih. Jamstvo za posledično škodo, nastalo zaradi napak, je izključeno.

NAROČANJE – SKLEPANJE POGODBE NA DALJAVO
Prejeta naročila in fotografije  bodo izdelane v količinah, formatih ter na način, ki ga določi naročnik  oz. uporabnik spletne trgovine v skladu s trenutno veljavno ponudbo. Vse spremembe take ponudbe bodo objavljene na teh straneh.
Ko uporabnik zaključi nakup, se strinja s pogoji poslovanja, ki veljajo za spletno trgovino www.helite.si.
Vse naročene storitve bodo obračunane po veljavnem ceniku. K cenam bo prišteta tudi poštnina, ki znaša po veljavnem ceniku Pošte Slovenija ali katerega koli drugega izbranega dostavnega ponudnika. Vse objavljene cene vsebujejo DDV.
Nakup  je omogočen samo z uporabo uporabniškega imena in gesla s katerim se kupec predstavi. Geslo je zavarovano in tajno ter tako znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on ali oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu. Uporabnik se zavezuje, da bo osebne podatke potrebne za vstop v nakupovalni del trgovine vpisal točno.
Vsi podatki, izdani računi, ter ostala dokumentacija, ki se nanaša na storitev oziroma prodano blago je v arhivu podjetja TC STUDIO,  Tilen Cvetko s.p. in velja kot poslovna skrivnost. Na zahtevo uporabnika lahko izdamo kopijo dokumenta, ki se nanaša na določeno storitev le, če se ta glasi na njega osebno in to dokaže z ustreznim osebnim dokumentom.
Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v izvedbi.

VELJAVNOST PONUDBE
Veljavnost cene za izbrano blago ali storitve velja na dan nakupa, na dan zaključka in oddaje naročila preko spletne trgovine www.helite.si. Cenik storitev ali blaga je sestavni del spletne strani in je kot tak zavezujoč.
V kolikor po oddaji naročila v primeru, da plačila ne prejmemo v roku 3 delovnih dni, bomo naročilo obravnavali kot stornirano.

IZVEDBA ALI ZAVRNITEV NAROČILA

a)    Izvedba
Naročnik je dolžan izdelane artikle oziroma tiskovine prevzeti ter plačati na način, ki je objavljen na teh straneh.
Spletna trgovina Helajt bo z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil pričela v najkrajšem možnem času.
Spletna trgovina bo naročeno blago kupcu dostavila s pomočjo dostavne službe pošte Slovenija po pravilih in pogojih tega podjetja ali katerega koli drugega izbranega dostavnega ponudnika z njihovimi pravili in pogoji. Dobavni rok kupljenega blaga prične teči prvi delovni dan po 16. uri po prilivu sredstev na naš TRR.
Pregled, obdelava ter izdelava  naročil se izvaja le med delavniki.
Spletna trgovina Helajt, bo preko spletne trgovine sprejeta naročila obravnavala kot nepreklicna, ko bodo izpolnjeni pogoji o plačilu. V primeru napake lahko kupec brez dodatnih stroškov naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v obdelavi. Po prejemu obvestila, da je naročilo v obdelavi in so bila sredstva naročenega blaga že nakazana na račun Spletne trgovine Helajt, preklic naročila ni možen. Vsako naročilo blaga spremlja več elektronskih sporočil. Prvo, ki obvešča kupca, da je blago naročil, drugo, ki ga obvešča, da je naročilo v tisku in zadnjo, ki ga obvesti, da je odposlano.
Izdelajo se samo tista naročila, ki so opremljena s polnim naslovom, e-naslovom ter telefonom. Nepopolno izpolnjeno naročilo se lahko zavrže brez obvestila naročniku. Naročilo postane veljavno, ko prispe na strežnik izvajalca,  o čem je pošiljatelj dodatno obveščen preko elektronske pošte. Če uporabnik takega sporočila ne prejme, pomeni, da naročila ni pravilno oddal. Tako obvestilo vsebuje podatke o naslovu, količinah in ceni.  Vsi pogodbeni medsebojni odnosi med uporabnikom in izvajalcem temeljijo na veljavni zakonodaji republike Slovenije. Popolno naročilo, pripravljeno za odpremo postane takrat, ko so poravnane obveznosti naročila – so sredstva za naročeno blago nakazana na transakcijski račun podjetja TC STUDIO,  Tilen Cvetko s.p..

b)    Zavrnitev naročila
Spletna trgovina lahko v času do izdaje obvestila, da je naročilo v obdelavi, naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, naročilo zavrne.
Podjetje ni materialno odgovorno za neregularno izvedena naročila ali naročila, ki niso v skladu z pogoji objavljenimi na teh straneh.
Spletna trgovina Helajt lahko naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

VSEBINSKA POLITIKA
Za vsebine skrbi uredništvo. Posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov), ni dovoljeno.
Uredništvo ne nadzoruje gradiva in podatkov, ki jih dobavitelji posredujejo na spletno mesto v okviru njegovih storitev, zato ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube.

AVTORSKE PRAVICE

Objavljene vsebine so last TC STUDIO, Tilen Cvetko s.p.. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi tekst, prevodi, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti TC STUDIO, Tilen Cvetko s.p. je prepovedano.
Dobavitelj ali uporabnik z objavo svojih vsebin dovoljuje TC STUDIO, Tilen Cvetko s.p. ter vsem ostalim ogled teh vsebin brez omejitev v okviru javnih knjižnic, komentiranje in ocenjevanje.

Vse poslane fotografije so avtorsko zaščitene in le z njihovim dovoljenjem jih lahko uporabite. TC STUDIO, Tilen Cvetko s.p. ne odgovarja za kršitve avtorskih pravic.
Vprašanja, mnenja in ocene lahko delite z nami in ostalimi člani tudi preko naše Helajt Facebook strani.

 

Podatki podjetja:
TC STUDIO, Tilen Cvetko s.p.
Bilečanska ulica 2
1000 Ljubljana
Slovenija
ID za DDV: SI93584067
Davčni zavezanec: Da

TRR: 6100 0002 5035 853
Banka: DELAVSKA HRANILNICA d.d.
IBAN: SI56 6100 0002 5035 853
BIC/SWIFT: HDELSI22